Het 8ste Werk

Doelstelling

In 2019 is stichting ‘Het 8ste Werk’ opgericht.

Doelstelling 

Kansenongelijkheid onder de inwoners van Kampen
verminderen en leef-geluk inhoud te geven, voor
diegene die, in deze huidige snelle samenleving, op
zoek zijn naar rust, herstel of erkenning en het
aanbieden van tijdelijk onderdak in een situatie van
dakloosheid, ter preventie en ter voorkomen van het
(verder) opbouwen van schulden en/of psychische nood.

Rechtspersoon
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Het 8ste Werk
Statutaire zetel gemeente Kampen
Bezoekadres Zwartendijk 8, 8265 PD Kampen
Telefoonnummer 0631273555
E-mailadres het8stewerk@gmail.com
Eerste inschrijving handelsregister 16-04-2019
Datum akte van oprichting 15-04-2019
Datum akte laatste statutenwijziging 15-09-2023

RSIN 859957925
Activiteiten SBI-code: 87902 – Maatschappelijk opvang met overnachting

.’

Innovatieve & lerende organisatie

Tijdens de opbouw van Het 8ste Werk realiseerden wij ons al snel dat wij hulp nodig hadden om een aantal essentiële zaken te leren. Van mensen, organisaties, instanties en bedrijven die ons wilden helpen en bovenal in Het 8ste Werk concept geloofden. Want het bleek met ons vernieuwende plan niet gemakkelijk om aansluiting te vinden op bestaande structuren. Innovatieve taal sluit vaak niet aan op systeemtaal. En omdat onze ideeën zo nieuw waren bestonden er voor sommige aspecten nog geen voorbeelden. Daardoor was het soms moeilijk om financiers te overtuigen van de toegevoegde waarde van Het 8ste Werk. We moesten doorberekenen dat het meer was dan een roze wolk, beter bijdraagt aan burgerparticipatie, overlevingskans heeft en, sterker nog, goedkoper is voor de overheid. Een nieuwe invulling geven aan termen zoals eigen kracht, participatie en noaberschap. In die hele zoektocht hadden we mensen, organisaties, instanties en bedrijven nodig die ons hielpen, meedachten en vooral in het 8ste Werk concept geloofden. Die hebben wij gevonden. Mede dankzij hun hulp en innovatief leren zijn we zover dat Het 8ste Werk kan starten.

Met onderstaande organisaties vindt er een samenwerking plaats op gebied van leren & ontwikkelen.

Mondria Advies b.v.,
Studio Vers Bestuur
Provincie Overijssel
Europees subsidieprogramma, gericht op het versterken van het platteland
De Nieuwe Hanze Unie
Stichting Kerkelijk Geldbeheer
Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij
Maatschappij van Welstand
Crowd About Now
Gemeente Kampen
Erf-delen Pieter Parmertier
Erf coach

Om een inkijkje te geven hieronder een interview gehouden door studio Vers Bestuur.

In september is gestart met de bouw van Het 8ste Werk; een kleinschalige leefgemeenschap als vangnet voor mensen die in een lastige situatie zitten. Initiators Gea Overweg en Jaap Boersma hebben één belangrijke voorwaarde: Het 8ste Werk moet niet ten gunste van hen zijn, maar van de community. Hoe dit eruit ziet? Momenteel vertalen ze hun ideeën naar de praktijk met Studio Vers Bestuur. Het 8ste Werk dient als springplank naar betere tijden: “Van een scheiding tot financiële problemen; gewone mensen met gewone levens kunnen plotseling op straat belanden. Wij bieden hen tijdelijk een plek om op adem te komen”, vertelt Gea. Jaap en Gea wonen zelf mee op het erf en bieden de woonruimtes aan op basis van verhuur, in plaats van zorgindicaties: “In een oase van rust krijgen de mensen een kans om het leven weer op te bouwen. Daarmee wordt de noodzaak van dure geïndiceerde zorg voorkomen.”

Eigenaarschap
Dankzij succesvolle crowdfunding kan de bouw beginnen van acht appartementen, bedoeld als crisisopvang. De invulling van de rest van het erf ligt nog open: “Wij zouden graag een moestuin aanleggen of een atelier bouwen, maar wij vinden het belangrijk om daar niet zelf over te beslissen. Wij willen mensen mede-eigenaar maken en Het 8ste Werk echt ten dienste laten zijn van de burger. Het is niet de bedoeling dat er alleen consumenten komen, het is de bedoeling dat het een community wordt. Om die ruimte aan mensen te geven laten wij bewust gaten in het plan.”

“Hoe leg je de basis en laat je mensen écht mede-eigenaar zijn?”
Gea en Jaap namen contact op met Studio Vers Bestuur, nadat zij een sessie bijwoonden en een aflevering van Humanity Rising zagen: “Wij waren zeer geïnspireerd en vroegen ons af of Studio Vers Bestuur ons verder kon helpen met het creëren van de community. Want: hoe leg je de basis en laat je mensen écht mede-eigenaar zijn?”

 Foto hieronder Bob de Wit Hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode. Voor meer info: https://society4th.org

 

Waarom-vraag
Inmiddels is Het 8ste Werk volop lerende partner van Studio Vers Bestuur. Gea en Jaap hebben al een aantal sessies achter de rug: “Gerla is voornamelijk gespreksleider tijdens de sessies en Ferenc inspireert en stelt de kritische waarom-vragen. Die waarom-vraag is belangrijk; de basis moet goed zijn voordat je begint met de ‘hoe’, ‘wat’ en ‘wie’. Uiteindelijk maakt het niet veel uit wat je kiest, maar het moet kloppen met je overtuiging. Je moet het kunnen uitstralen.”

“Bij de nieuwe generatie valt veel te leren, want zij denken anders, gebruiken media op een andere manier en committeren zich anders.” Tijdens één van de sessies kwam het Mentality-model van Motivaction aan bod. Dit model deelt Nederlanders op in acht milieus naar hun levensinstelling. Gea heeft hier veel van opgestoken: “De groep van 65+, de verantwoordelijken, is er straks niet meer. Daarom vind ik het belangrijk om op zoek te gaan naar jongeren. Bij de nieuwe generatie valt veel te leren, want zij denken anders, gebruiken media op een andere manier en committeren zich anders. Ons initiatief is pas duurzaam als wij hen betrekken.”

Cadeautje
Gea spreekt vol lof en enthousiasme over het traject: “Samenwerken met Studio Vers Bestuur is een cadeautje. Het voelt alsof je een hele mooie verrassing stukje bij beetje mag uitpakken. Ik vind het mooi dat zowel Ferenc als Gerla allebei heel sterk observeren en het proces faciliteren. Zij vragen positief kritisch door en je proeft de ervaring als de stenen niet op de juiste volgorde worden gelegd. Dankzij hun deskundige begeleiding, ervaring, kennis en input hebben wij het vertrouwen dat het goedkomt. Dat vind ik echt de kracht van Studio Vers Bestuur.”

“Ik raad een samenwerking met Studio Vers Bestuur aan als je er echt van overtuigd bent dat je het nodig hebt. Je moet de toegevoegde waarde kunnen inzien. Doe je dit niet, dan volg je het traject voor de show. Bovendien moet je dingen loslaten waarvan een nieuw perspectief niet altijd zichtbaar is. Dat moet je echt willen.” Gea besluit: “Als je hiervoor open staat, dan versnelt en verrijkt een traject met Studio Vers Bestuur je project enorm.”

Visie

In het samenleven willen we terug naar het ‘noaberschap’. Daarin zijn een aantal aspecten erg belangrijk:

Inclusief leven
Ieder mens doet ertoe. Iedereen kan ontvangen en delen.

Leven vanuit rust
Tijd nemen/hebben voor de ander present zijn.

Duurzaamheid
Dicht bij de natuur, energieverbruik, voedselketen, circulair.

Genoeg is genoeg
Welzijn i.p.v. ‘groei’, terugdringen van de footprint.

Het erf willen we letterlijk delen met en openstellen voor anderen. Door deze visie zichtbaar te leven hopen we dat deze manier van samenleven andere mensen inspireert. We zullen ons werk en de resultaten daarvan dan ook actief delen met de mensen om ons heen.

 

Missie
Het 8ste Werk is een oase om te zijn, te ontmoeten, te werken en te wonen. Het is een plek waar we elkaar als samenleving kunnen ontmoeten en versterken, waar iedereen kan komen en iedereen kan bijdragen. We werken volgens de ‘noaberschap’ principes. Bij ons kunnen mensen tot rust komen en worden zij gezien en gerespecteerd om wie ze zijn. Ieder mens kan hieraan bijdragen.

Door preventie hopen we te voorkomen dat inzet van dure zorg noodzakelijk wordt. Het 8ste Werk werkt niet met zorgindicaties, daardoor worden wij niet beperkt door allerlei bureaucratie en kunnen iedereen vrij ontvangen. Dit doen we door ruimte, tijd en een veilige omgeving te bieden aan mensen die dat (tijdens deze periode van hun leven) nodig hebben. Doel is dat mensen zich (weer) gezien voelen en zelfstandig verder kunnen leven. Mensen mogen gebruik maken van alle faciliteiten op het erf en het netwerk dat Het 8ste Werk biedt.

Het 8ste Werk focust op duurzaam leven door onze manier van bouwen, waterbesparing en energieoplossingen. Ook voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden willen wij toegankelijk zijn.

Ook de ontmoeting tussen burger en natuur, stad en platteland is belangrijk voor Het 8ste Werk. Let op: activiteiten komen tot stand vanuit spontane vraag en invulling door Kampenaren. Wij werken vraaggestuurd, een groep Kampenaren moet daarom eigenaar zijn van de activiteit. Het 8ste Werk biedt nadrukkelijk geen dagbesteding en werkt niet met indicaties of vergoedingen. 

De stichting

WBTR
In 2021 heeft het bestuur een professionaliseringsslag gemaakt. Het bestuur is van 3 naar 5 leden gegaan en we hebben de stichting volgens de WBTR richtlijnen doorgelicht, waar nodig aangepast of gaan deze aanpassen.

Financiële verantwoording en beloningsbeleid
De stichting zal volgens statuten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar hun financiële verantwoording publiceren. De stichting Het 8ste Werk kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen beloning, behalve onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarrekeningen
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Jaarbeeld 2022 Het 8ste Werk

Post- of bezoekadres van de stichting
Stichting Het 8ste Werk
Zwartendijk 8
8265 PD Kampen

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen. 

Het bestuur uit de volgende leden:

Christiaan Sleurink (1970): Voorzitter

“Bestuurslid, mens, echtgenoot, vader. Verbinder tussen leef- en systeemwereld. Weet dat je verder komt als de idealen waaraan je werkt gedeeld worden.”

 

Gea Overweg (1965): Lid.

Mede-initiatiefnemer met veel ervaring in noaberhulp en management bij diverse zorginstellingen. Inzet voor een eerlijke verdeling van middelen in de samenleving.

Patricia Klaus (1982): Secretaris.

“Ik ben een maatschappelijk betrokken, creatieve duizendpoot. Waar ik kan bestrijd ik onrecht en doe ik wat ik kan om mensen die het hard nodig hebben te helpen.”

Margreet Balkenende: Lid
Jarenlang werkte ik in de psychiatrie. Hoop en nieuwe kansen, liefde en wederkerigheid maken dat mensen weer gaan geloven dat verandering mogelijk is.

Het 8ste Werk leeft dit uit! Delen en vermenigvuldigen zijn prachtige principes waarvan ik geloof dat die verandering brengen.

 

Riekelt Schaap: Lid
Het 8ste Werk biedt mensen, aan de rand van de samenleving, nieuwe hoop en nieuwe mogelijkheden door een dak te bieden, verbinding met anderen aan te gaan en geen onderscheid te maken tussen mensen. Die onvoorwaardelijke steun, hulp en liefde voor mensen vind ik mooi. Daarom wil ik mij, via het bestuur, inzetten om te sparren over plannen en randvoorwaarden.

 

Jaap Boersma (1964): Beheerder en mede-initiatiefnemer.

Wil het erf graag inrichten volgens het motto “Listen tot the people, structures will follow”
De stichting heeft op dit moment een medewerker in dienst.

 

Deelnemen aan Het 8ste Werk?