Deel 8 Omzien naar elkaar en de schepping

8 mrt, 2023

Revolutionair en visionair heeft Paus Franciscus een “achtste werk van
barmhartigheid” toegevoegd aan de reeks van zeven werken die al bestonden. “Het
gemeenschappelijk huis behoeden”” Het gaat er ook om te beseffen dat wanneer wij
de aarde kwaad doen. Wij de arme kwaad berokkenen
Een aantal kinderen van groep 8 van Basisschool Willem van Oranjeschool in
Kampen heeft nagedacht over de 8 werken van Barmhartigheid en dan in het
bijzonder het werk: zorg voor de schepping en de naaste. Wat houdt dat eigenlijk in
“je naaste” en wat is de schepping?   

Eerst werd er een ondergrond kleur bepaald voor de tafel,  oranje “de” kleur van de
school en blauw! Daarna werd er eerst wat ideeën op papier gezet.  Er werd wat
nagedacht….goed voor de dieren zorgen, zorgen voor een ander.. een trofee van
aardigheid bedacht Aron “mensen die heel aardig zijn kunnen kans maken op deze
trofee”. Noach en de ark kwamen nog langs met al zijn dieren die daarbij horen.  Er
zijn veel dieren op de tafel afgebeeld. Sacha heeft het groeiproces geschilderd, van
zaadje naar plantje. Er was opperste concentratie waarin de creativiteit ontpopte en
er veel complimenten gegeven werden aan elkaar over zijn/haar schilderkunsten.
Samen zijn de handen afgedrukt en samen is … zorg voor de schepping en de
naaste. 

Het project ‘De acht tafels van barmhartigheid’ is mede mogelijk gemaakt door het
heropeningsfonds van de gemeente Kampen. De Kamper kunstenaars Yvonne Vink
en Harma van der Ros werken mee en geven inspiratie. Het Stedelijk Museum
Kampen, Stichting Present Kampen en Het 8 ste Werk coördineren gezamenlijk dit
project. Deze column is een samenwerking tussen Fennanda Dekker ( Present
Kampen) en Gea Overweg (Het 8 ste Werk Kampen)
Het stedelijk Museum kampen heeft van November tot Maart de tentoonstelling
‘Secret Garden’ waar de werken van barmhartigheid deel van uit maken. Om iedere
Kampenaar hier kennis mee te laten maken is het museum iedere eerste woensdag
van de maand gratis toegankelijk.

Van dinsdag 28 februari t/m vrijdag 3 maart staan alle tafels met afbeelding en
gespreksvragen tentoongesteld op het Koeplein.