Iedereen dank voor het stemmen:) Zenuwslopende wedstrijd maar gewonnen

10 okt, 2022

De genomineerden hebben op 3 oktober tijdens het seminar Buurtroutes in Arnhem een 2 minuten-pitchgegeven, waarna zowel de jury als het publiek kon stemmen op het beste idee. Uiteindelijk kwamen DumDumen De langste tafel van Kampen als winnaars uit de bus.

DumDum is een Ford Transit camper uit 1978 d ie een straat in rijdt waar mensen makkelijk kunnen binnenlopen en samenkomen. DumDum oefent een aantrekkingskracht uit

welke direct zorgt voor ontmoeting tussen buurtgenoten. De langste tafel van Kampen bevindt zich achter een boerderij en zorgt voor verbinding met de stad. Mensen kunnen hier laagdrempelig binnenlopen en met elkaar in gesprek gaan en samen iets eten. Dit stimuleert

ontmoeting en verbinding. Naast de Award ontvangen de winnaars financiële en praktische ondersteuning van het Oranje Fonds om het idee door te ontwikkelen.

De ZorgSaamWonen Award is een landelijke Award voor projecten waar het stimuleren van ontmoeting en het tegengaan van eenzaamheid door aanpassingen in de fysieke leefomgeving centraal staat. De uitreiking vindt plaats in de Week tegen Eenzaamheid. Bij

deze Award waren de gemeente Rotterdam, Woonzorg Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Eén tegen Eenzaamheid aangesloten.

OVER ZORGSAAMWONEN

ZorgSaamWonen is het landelijk kennisplatform over voor wonen, welzijn en zorg. Samen werken we aan buurten waar mensen prettig wonen, omzien naar elkaar en vitaal ouder kunnen worden. Het gaat over ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en voor mensen met psychische problematiek of een verstandelijke of lichamelijke beperking die op een prettige manier in de wijk willen wonen.