Deel 7 Begraaf de doden

8 mrt, 2023

Achter rouw staat nooit een punt, en rouwen gaat verder dan alleen het begraven
van je dierbaren. Iedereen rouwt wel eens en iedereen kent het diepe gevoel dat er
iets wordt weggenomen, dat je iets mist wat je juist zo dierbaar was. Rouw is
gekoppeld aan pijn en verlies.

Toen ik de tafel in de aula bracht bij begraafplaats Bovenbroek was ik verbaasd over
de serene rust die het gebouw en vooral de vrijwilligers uitstralen. De dood, het
verlies, mag hier echt een plek hebben. Deze mensen zijn niet bang om over de
dood te praten en ze wisten ook heel snel welk beeld daarbij past.

Mensen begraven op een begraafplaats. Geliefden die naar een andere (beter)
wereld gaan, een oversteek maken naar het licht en naar de oneindigheid. Tijdens
het schilderen kwamen de verhalen liefdevol aan bod.

Zo werd er verteld over een jong meisje dat haar hond had verloren en kort daarna
haar geliefde tante. Met haar tante kon ze altijd goed praten, want tante luisterde
naar haar verhalen over dat ze gepest werd op school. Tante was eigenlijk de enige
persoon die van het pesten afwist. Op een dag was het meisje zoek. Moeder had het
idee dat ze misschien naar de begraafplaats was gegaan met haar verdriet.
De vrijwilliger die toen aanwezig was, vond haar huilend op het graf van haar tante.
Alle verdriet en leed kwam naar boven, maar bij de vrijwilliger kon ze gelukkig haar
verhaal kwijt. Samen hebben ze toen moeder gebeld. En ook moeder kwam naar de
begraafplaats toe om er voor haar te zijn.

Sindsdien komen moeder en dochter regelmatig naar het graf van tante toe en is het
voor het jonge meisje een veilige plek geworden van rouwen en mogen zijn. Haar
verhaal is veilig en zij en moeder kunnen weer verder.
Als je dit elke ochtend mag bieden als begraafplaats en als vrijwilligers: een
luisterend oor voor de bezoeker, een kopje koffie en iemand die je ziet in je verdriet.
Er ‘gewoon’ even zijn voor die ander en omzien naar elkaar!

Het project ‘De acht tafels van barmhartigheid’ is mede mogelijk gemaakt door het
heropeningsfonds van de gemeente Kampen. De Kamper kunstenaars Yvonne Vink
en Harma van der Ros werken mee en geven inspiratie. Het Stedelijk Museum
Kampen, Stichting Present Kampen en Het 8 ste Werk coördineren gezamenlijk dit
project.

Het stedelijk Museum kampen heeft van November tot Maart de tentoonstelling
‘Secret Garden’ waar de werken van barmhartigheid deel van uit maken. Om iedere
Kampenaar hier kennis mee te laten maken is het museum iedere eerste woensdag
van de maand gratis toegankelijk.